De Wereld Eet Door: Perspectieven op de korte keten


De afgelopen maanden zagen we de vraag naar lokaal voedsel via de korte keten toenemen. Verschillende initiatieven zetten lokale producenten op de kaart die op nieuwe manieren hun producten bij de consument brengen. Wat leveren deze ontwikkelingen op voor boeren, grote en kleine ondernemers, en de consument?

Korte en lange voedselketens hebben beiden hun voor- en nadelen. Voordeel van de korte keten is de grotere betrokkenheid en verbondenheid van de consument met de boer en mogelijk ook een meerprijs voor de producten van de boer - als die zich weet te onderscheiden van de rest. Het nadeel is echter dat consumenten vaak meer moeite moeten doen om producten uit de korte keten te kunnen kopen. Ze moeten hiervoor vaak naar het erf van de boer toe of in ieder geval omfietsen. Voordeel van de lange keten is dat je een groot publiek kunt bereiken, vaak via de supermarkt. Hier is echter de afstand tot de boer groter.

Tijdens dit webinar belichten we verschillende perspectieven op de korte keten. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het beste van de twee verschillende ketens te integreren zodat op de lange termijn de waardering voor voedsel en de verbinding tussen boer en consument in stand gehouden kan worden en nog verder versterkt.

Sprekers

- Nienke Weidema (kwaliteitsmanager groente en fruit, AH)
- Matthijs Post (ProeVkantoor)
- Jochem Noordermeer (Akkerbouwer)

Vanuit het netwerk van jongeren ‘Voor de Oogst van Overmorgen’ nodigen we je uit voor een online gesprek over de korte keten. Dit is een vervolg op de webinar die we organiseerden in mei, waarin we de impact van Covid-19 op het agri-food systeem bespraken, de bedreigingen, maar ook de kansen voor de toekomst. Na een reflectie van de drie sprekers is het mogelijk om interactief deel te nemen aan het gesprek, te reageren of vragen te stellen. Samen zoeken we antwoorden op vragen en bedenken we oplossingen voor onze gezamenlijke uitdagingen.

Het jongerennetwerk ‘Voor de Oogst van Overmorgen’ is verweven met netwerken vanuit diverse agrarische organisaties, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en diverse transitienetwerken. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een weerbaar voedselsysteem.

Klik op 'Evenement starten' om je aan te melden.Locatie

Locatie
Online

Details

Naam event
De Wereld Eet Door: Perspectieven op de korte keten
Datum
do 15 oktober 2020 19:30 – 21:00
Locatie
Online
Toegang
Gratis - Graag aanwezigheid aangeven via eventbrite
Doelgroep
Consumenten, Professionals, Studenten

Aan agenda toevoegen